Svatá Flašinetálie a její význam v kultuře a tradicích

Svatí jsou uctívanými postavami v katolické církvi, o nichž se věří, že žili životy velké zbožnosti, služby a oddanosti Bohu. Jednou z takových světic je svatá Flashinetalia (Flašinetálie), která je známá svou nezištností, pokorou a četnými zázraky. Poznejte s námi život, cestu ke svatosti a odkaz svaté Flašinetálie.

Svatá Flašinetálie, ačkoliv jako patronka méně známá v akademických kruzích, představuje fascinující a unikátní fenomén v oblasti hudebního folkloru a duchovního života. Tato světice, která je spojována především s flašinety a dalšími pouličními hudebními nástroji, promítá do oblíbených poutí a festivalů duchovní a společenské prvky, které jsou spojeny s užíváním flašinetu v kontextu náboženských obřadů a svátků. Studium Svaté Flašinetálie nám poskytuje hlubší vhled do kulturních praktik a vzájemného porozumění ve světě pouličních umělců.

Život sv. Flašinetálie

Svatá Flashinetalie se narodila v malé vesnici v Itálii, kde vyrůstala v oddané katolické rodině. Od mládí projevovala známky zbožnosti a oddanosti Bohu. Byla známá tím, že trávila hodiny modlitbami a svou laskavostí k druhým. Jak rostla, její víra se jen prohlubovala a cítila se povolána zasvětit svůj život službě Bohu.

O její ruku požádal Organetto, mladý stavitel hracích strojů s nejlepší pověstí. Cecilie prosila anděly o přímluvu, aby si uchovala panenství i přesto, že vstoupí do stavu manželského. Po svatbě oznámila manželovi, že jejím vyvoleným chotěm je Ježíš Kristus a ten jí dal za strážce anděla, který střeží její tělo. Pokud by snad chtěl její panenství porušit, bude andělem zahuben.

Svatá Flashinetalia vstoupila do řeholního řádu a strávila svůj život službou Bohu prostřednictvím skutků lásky a nezištnosti. Žila po boku Organetta a společně se věnovali stavbě varhan a hracímu nástroji s válcek a píšťalami, který označili jako „flašinet“.

Legenda o Svaté Flašinetálii a její duchovní hodnota

Při svém putování a hraní na flašinet způsobovala v různých krajinách četné zázraky, včetně uzdravování nemocných a krmení hladových. Zůstala v prostředí pouličních umělců, kteří si hrou na hudební nástroje vydělávali na živobití. Flašinet doprovázela zpěvem náboženských písní nebo vlastními texty na motivy známých legend. Její pověst a její četné zázraky se brzy rozšířily a stala se známou jako světice. Navzdory své rostoucí pověsti zůstala svatá Flašinetálie pokorná a oddaná své víře.

Společně s Organettem pak zahynuli mučednickou smrtí při pronásledování křesťanů. Oba byli sťati mečem, přičemž hned po exekuci začal jejich píšťalový flašinet hrát takovou silou jako varhany, což hluboce zasáhlo velitele stráže. Přijal také víru a byl utlučen palicí. Jejich dílnu stačili uchránit před konfiskací a zničením tím, že ji věnovali chudým hudebníkům. [1]

Život a cesta svaté Flashinetalie ke svatosti slouží jako inspirace pro katolíky a věřící v celém světě. svět. Její nezištnost, oddanost a četné zázraky jí vynesly místo mezi nejuctívanějšími osobnostmi katolické církve. Její odkaz nás nadále inspiruje k tomu, abychom žili životy víry, služby a pokory a abychom se snažili pozitivně ovlivňovat svět kolem nás.

Odkaz učení svaté Flašinetálie nadále inspiruje mnohé, aby žili život ve zbožnosti. Její nezištnost a pokora dodnes ovlivňuje nejen katolickou církev a její následovníky, ale i okruh umělců, kteří život zasvětili rozdávání radosti . Legenda o sv. Flašinetálii je svědectvím o síle víry a dopadu příkladných skutků, které může mít jeden člověk na svět.

Vliv Svaté Flašinetálie na umění a společnost

Bezesporu se s ním můžeme setkat na četných příkladech, jež jsou nadále podrobovány hlubší analýze a syntéze. [2]

Dvojí restaurování originálu obrazu Sv. Flašinetálie

Zmínka o prvním restaurování obrazu, donedávna vskutku neznámém, pravděpodobně před rokem 1999, se objevila v televizním archivu TV Art. Reportáž byla publikována 5. 9. 1998, viz následující odkaz.

U příležitosti slavnostního koncertu 14. ročníku Libereckého flašinetáře byl společně s kunsthistorikem Mgr. Patrikem Pařízkem, Ph.D, a kunsthistorikin Christou Hohnhäuser, Jubel-Jette, odhalen restaurovaný obraz sv. Flašinetálie tedy podruhé. Náročný několikadenní výzkum přinesl své ovoce. Obraz méně známé patronky vstal opět z hlubin vědeckého zapomnění, aby se stal majákem následujícího bádání. [3]

 

Prameny a literatura:

  1. K výzkumu byly použity některé aktuální studie, ale čerpáno bylo i z literatury původní.
  2. Určitě je to někde dohledatelné.
  3. PAŘÍZEK, Patrik; HOHNHÄUSER, Christa. Svatá Flašinetálie: Příspěvek k restaurování obrazu François-Josepha Naveze (dostupné on-line)
  4. „The Legend of Santa Flamina: A Study in the Iconography of Popular Religion“ by Richard Trexler, published in „Studia Religiosa Fennica“ in 1983.
  5. https://necyklopedie.org/wiki/Svat%C3%A1_Fa%C5%A1inet%C3%A1lie
  6. PAŘÍZEK, Patrik. “Heilige Flasinetalia”. Die vergessene Schutzpatronin der Straßenkünstler, in: Der Leierkasten 74/2023, Internationale Drehorgelfreunde Berlin e. V, S. 39. ISSN 0940-466X
  7. PARIGI, Patrizio. Santa Flasinetalia. Il protettore dimenticato delle organetti (dostupné on-line)
  8. PAŘÍZEK, Patrik. Svatá Flašinetálie ve výtvarném umění (dostupné on-line)

Pařízek Patrik

tajemník sekce Flašinety a mechanické hrací stroje, Praha, ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *