Profile

Ivan Gontko (1962) je herec, dramaturg a organizátor kultúrnych podujatí. Od roku 1986 člen umeleckého súboru Bábkového divadla, dnes Starého divadla K. Spišáka v Nitre a zakladajúci člen súboru Teatro Tatro. Od roku 1999 člen výboru Slovenskej sekcie UNIMA medzinárodnej bábkarskej organizácie a od roku 2007 jej predseda. V roku 2010 založil vlastné bábkové divadlo, ktoré nazval Tyjátr. Počas svojho pôsobenia vytvoril viac ako sedemdesiat postáv, predovšetkým v nitrianskom Starom divadle a v Teatro Tatro. Okrem toho spolupracuje s televíziou a filmom.
***
Ivan Gontko (1962) is a Slovak puppeteer, actor, dramaturge and organizer of cultural events. Since 1986 member ensemble Puppet Theatre, now the Old Theatre K. Spišák in Nitra and a founding member of Teatro Tatro. Since 1999 member of the Slovak section of UNIMA and since 2007 and its chairman. In 2010 founded own theatre company of traditional puppet theatre who named Tyjatr. During his time has created more than sixty characters, especially in the Old Theatre Nitra and the Teatro Tatro. In addition, working with television and films.

Kontakt

Website:
http://www.tyjatr.sk/
Description:
Ivan Gontko (1962) je herec, dramaturg a organizátor kultúrnych podujatí. Od roku 1986 člen umeleckého súboru Bábkového divadla, dnes Starého divadla K. Spišáka v Nitre a zakladajúci člen súboru Teatro Tatro. Od roku 1999 člen výboru Slovenskej sekcie UNIMA medzinárodnej bábkarskej organizácie a od roku 2007 jej predseda. V roku 2010 založil vlastné bábkové divadlo, ktoré nazval Tyjátr. Počas svojho pôsobenia vytvoril viac ako sedemdesiat postáv, predovšetkým v nitrianskom Starom divadle a v Teatro Tatro. Okrem toho spolupracuje s televíziou a filmom. *** Ivan Gontko (1962) is a Slovak puppeteer, actor, dramaturge and organizer of cultural events. Since 1986 member ensemble Puppet Theatre, now the Old Theatre K. Spišák in Nitra and a founding member of Teatro Tatro. Since 1999 member of the Slovak section of UNIMA and since 2007 and its chairman. In 2010 founded own theatre company of traditional puppet theatre who named Tyjatr. During his time has created more than sixty characters, especially in the Old Theatre Nitra and the Teatro Tatro. In addition, working with television and films.
Kontakt: +421905265512 |