Muzea a sbírky

ČESKÉ MUZEUM HUDBY – MECHANICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE

Hrací stroje v Českém muzeu hudby Hrací stroje v Českém muzeu hudby2 Expozice Českého muzea hudby 3

V 19. století se rozšířily hřebíčkové nástroje a kolovrátky. Ve snaze o zvukové zpestření a obohacení napodobováním více nástrojů i celého orchestru vznikly různé typy orchestrionů.

Nejpodstatnější součástí každého mechanického hudebního nástroje je hrací válec, ale samotný zvuk mohou vydávat třeba pružné zoubky ocelového hřebene, píšťaly nebo různým způsobem rozeznívané struny.

V expozici Národního muzea – Českého muzea hudby (Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1) si mohou návštěvníci prohlédnout část sbírky hracích strojů a některé si i poslechnout. Například píšťalový kolovrátek (konec 19. století), figurínu černouška s hřebíčkovým strojkem v trupu (konec 19. století) a polyfon (asi 1890-1914).

Podrobnější popis expozice zde.

Národní muzeum – České muzeum hudby – www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby
Karmelitská 2/4, Praha 1


TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ – SALON MECHANICKÉ HUDBY

  

 

Mechanické hrací strojky – automatofony, tedy kolovrátky, hřebíčkové stroje, orchestriony, pianoly a jiné – měly v době svého vzniku a praktického použití za úkol přehrávat hudební motivy, produkovat populární melodie na veřejnosti i v soukromí a upoutávat dokonalým řemeslným zpracováním. Myšlenka provozovat hudbu pomocí přesného mechanismu se mohla plně rozvinout až tehdy, když hodinářské umění umožnilo nahradit přesýpací a vodní hodiny hodinovými stroji (během 18. a 19. století); mechanický přednes hudby byl běžný až do třicátých let 20. století. Expozice představuje sbírku mechanických hracích strojků charakteristických emotivní zdobností, precizní hodinářskou i uměleckou řezbářskou prací a jemnomechanickým zpracováním materiálů.

Reportáž o expozici

Technické muzeum v Brněwww.technicalmuseum.cz
Masarykova 11, 460 01 Liberec

Kurátor: Mgr. Petr Nekuža, tel.: 541 421 439, 724 222 795, nekuza@technicalmuseum.cz


SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI – NEVÍDÁNO, NESLÝCHÁNO

Od 21. ledna 2011 mohou návštěvníci Severočeského muzea obdivovat rozsahem dosud v České republice nevídanou (a neslýchanou) kolekci hudebních automatů, strojů a strojků, která byla původně umístěna v konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze jako součást expozice Muzea historických hudebních strojů, mechanických gramofonů a fonografů.

Na výstavě jsou zastoupeny všechny kategorie hracích hudebních strojů, které v minulosti sloužily jak k domácímu poslechu, tak k obveselení v hostincích či jiných veřejných prostorách. Orchestriony, polyphony, pianoly či hřebíčkové hrací strojky, tyto často důmyslně ukryté v hodinách, svatých obrazech, knihách nebo i krabicích na doutníky, reprezentují důvtip a řemeslný um výrobců konce 19. a počátku 20. století. Velké flašinety vyrobené firmami Gebrüder Riemer v Chrastavě u Liberce a Franz Kolb z Pekařova u Šumperka odkazují na hudební produkce, jež se konaly na poutích a v cirkusových manéžích, flašinety další, v přenosném provedení, pak na válečné invalidy a chudinu, pro něž byly zejména po první světové válce nezřídka jediným zdrojem obživy. Nástup nové generace hudebních mechanizmů na počátku dvacátého století dokumentuje řada salónních fonografů a gramofonů z Anglie a Rakouska v nejrůznějších velikostech a rozmanitém provedení skříní a především plechových trub, jež se staly poznávacím znamením a symbolem této techniky. Desítky exponátů české i zahraniční provenience zaujmou krásou a laskavou nostalgií nejen sběratele a fandy, ale jistě i ty, kteří s nimi setkají vůbec poprvé.

Severočeské muzeum v Liberciwww.muzeumlb.cz
Masarykova 11, 460 01 Liberec


ZRUŠENO!Muzeum historických hudebních automatických strojů, mechanických gramofonů a fonografů

Unikátní sbírka nejstarších gramofonů, fonografů, orchestrionů, flašinetů, polyfonů, hracích skříněk a dalších rarit z dílen českých a evropských mistrů.

Hradčanské nám. 12, 118 00 Praha 1


ZRUŠENO! Muzeum historických hracích strojů

Hrací automaty starší 100 let, které sloužily při představeních loutkových divadel, orchestriony z hostinců a pouťových produkcí, flašinety a kolovrátky válečných poškozenců, polyphony z bufetů, cukrářství a obchodů, hrací církevní obrazy, zvonkohry, ručně vyřezávaný hrací betlém a řada hodin, používaných v minulosti v domácnostech.

Reportáž z muzea

ul. 5. května, Lišov