Flašinetáři se letos již po třinácté setkali v Brně a rozezněli ulice centra i Červený kostel

Flašinety – mechanické hrací stroje ukryté v malovaných skříňkách, rozezněly třetí červnový víkend opět po roce centrum Brna. Tradici jarmarečních oslav podpořilo Technické muzeum v Brně (TMB), které zorganizovalo již třinácté Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně.

Majitelé flašinetů v dobových kostýmech oživili ulice města hudbou i zpěvem ve dnech 18.–19. 6. 2022 při příležitosti konání 25. ročníku Dopravní nostalgie, jež byl součástí REGIOJET IGNIS BRUNENSIS – Zábavy pod hradbami.

Flašinety poprvé uslyší účastníci Dopravní nostalgie při jejím zahájení v sobotu 18. 6. 2022 v 10.00 na náměstí Svobody v Brně. Ve 14.00 se sejdou všichni účastníci XIII. Setkání flašinetářů v Brně ve dvorním traktu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Po slavnostním zahájení zde společně rozezní své flašinety, a poté se z rohu ulic Běhounská a Kobližná a náměstí Svobody rozejdou již individuálně do ulic v centru města, kde budou hrát a zpívat kolemjdoucím až do páté hodiny večer,” uvedl vedoucí Kruhu přátel TMB – flašinety a mechanické stroje Mgr. Petr Nekuža. Na tradiční akci, jakou Dopravní nostalgie bezesporu je, flašinetáři dotvořili autentickou historickou a sváteční náladu, a kromě připraveného poutavého repertoáru zahráli svým posluchačům i lidové písničky na přání či k tanci. Letos flašinetáři vystoupili také jako hudební doprovod k výstavě „Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou“, která probíhá v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea, jež je spolupracující institucí s TMB.

Flašinetářství se spojuje s veřejným prostorem již od počátku 19. století. Flašinetáři – „lidé světem jdoucí”, dříve hráli na lidových zábavách, jarmarcích či poutích, a často i k tomu zpívali. Jejich kramářské písně – veršované zprávy popisující nedávné či minulé události, pojednávaly o nešťastných láskách, požárech, povodních, avšak měly i vojenskou či náboženskou tematiku. Nyní jsou flašinetáři nedílnou součásti mnoha tradičních akcí – melodie jejich flašinetů přitahují pozornost kolemjdoucích a vtahují je do nostalgické atmosféry dávných časů.

Podmanivý a současně pronikavý zvuk flašinetu připomíná zvuk varhan či harmoniky. Na principech těchto hudebních nástrojů také různé typy flašinetů fungují. Hranové či jazýčkové píšťaly jsou rozezvučovány z měchů ovládaných klikou, která současně otáčí hřebíčkovým válcem nebo děrovaným kartonovým pásem se zakódovanými skladbami,” vysvětluje Petr Nekuža. Zároveň podotýká: „Nejnovější flašinety již fungují na elektrickém principu a jednotlivé skladby jsou zaznamenány digitálně.”

V současnosti je flašinetářství spojeno se zájmem o mechanické hudební nástroje a jejich propagaci. Součástí XIII. Mezinárodního setkání flašinetářů byl i workshop v Technickém muzeu v Brně, na němž odborníci tohoto ojedinělého oboru prezentovali výstupy své výzkumné činnosti i pro veřejnost. V roce 2012 byla při Kruhu přátel TMB založena Sekce Flašinety a mechanické hrací stroje. S jejími členy se můžeme setkávat na mnoha nových festivalech, poutích a oslavách v České republice i v zahraničí. Pod její patronací se objevují zajímavé akce, jejichž cílem je české flašinetářství udržet a propagovat jako fenomén měst a vesnic. Po nedělním dopoledním workshopu následují opět koncerty a pouliční produkce v ulicích historického centra Brna pro veřejnost, a to mezi 14.00 až 16.00 hod. Jako host vystoupí po oba víkendové dny Spolek muzejní maringotka.

Vyvrcholením letošního Mezinárodního setkání flašinetářů byl společný koncert, který se uskutečnil v neděli 19. června 2022 v 19.00 v jedné z nejznámnějších brněnských dominant, v kostele J. A  Komenského v Brně (nazývaném též Červený kostel). „V neděli po 16. hodině se flašinetáři rozloučí s brněnskými ulicemi průvodem z náměstí Svobody na Komenského náměstí k Červenému kostelu”, upřesňil Petr Nekuža. Závěrem pak dodal: „Srdečně všechny zájemce zveme na bohatý program večerního koncertu zahrnující jak sakrální hudbu, tak i klasickou hudbu a francouzské šansony.” Výtěžek ze vstupného na koncert byl v plné výši věnován na podporu činnosti brněnské organizace Paspoint, z.ú., poskytující poradenství, konzultace a další aktivity lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám.

Informace o akci naleznete na: www.tmbrno.cz/akce/xiii-setkani-flasinetaru-v-brne-2022/

Dopravní nostalgie je součástí letní světové soutěže ohňostrojů REGIOJET IGNIS BRUNENSIS, kterou jako hlavní producent pořádá společnost SNIP & CO.

Pařízek Patrik

tajemník sekce Flašinety a mechanické hrací stroje, Praha, ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *