Exkurze na věž a do restaurátorské dílny

13. srpna byl po ukončení programu v Rapotíně uskutečněn výšlap na věž kostela, kde byl k vidění historický krov, věžní hodiny s tichým chodem z konce 19. století, dvojice zvonů z let 1974 a dvojice kovových kotoučů, jež funkci zvonů za války nahrazovaly.

Následně byla uspořádána exkurze několika účastníků festivalu do prostor restaurátorské dílny Ivo Roháče. Cestou jsme se si na hradě ve Šternberku prohlédli restaurovaný píšťalový automat v empírové skříni. Děkujeme pracovníkům státního hradu Šternberk, že nám prohlídku stroje, jež byl před deseti lety restaurován p. Roháčem z Olomouce umožnili. Hudební kvalita je vskutku ojedinělá.

Zájemci posléze pokračovali do dílny Ivo Roháče v Olomouci.

Počátky činnosti firmy sahají do roku 1987, kdy prováděli běžný varhanářský servis, opravy harmonií a hudebních automatů. Tomu předcházelo i úplné odborné vzdělání pracovníků ve varhanářském oboru.

Po roce 1989, vzhledem k novým možnostem v podnikání, začala postupná výstavba nových dílen, vlastní konstrukční vývoj a tím i rozšíření nabízených činností ve varhanářském oboru.

V současnosti je nosným programem firmy restaurování a rekonstrukce historických nástrojů, k čemuž je opravňuje licence Ministerstva kultury ČR v Praze. Dílenské prostory jsou vybavené řízenou klimatizační technologií firmy Carel-USA, která umožňuje nastavit shodné klimatické podmínky jako v depozitářích. U převezených nástrojů tak nedojde k poškození vlivem teplotních a vlhkostních změn.

Provádí také pravidelný servis významných nástrojů a výrobu nástrojů nových s unikátním patentově chráněným systémem, využívajícím nejmodernější technologie a materiály.

 

 

Pařízek Patrik

tajemník sekce Flašinety a mechanické hrací stroje, Praha, ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *