Flašinet Franze Kolba v Nosislavi

Písemné zprávy z r. 1278 dokládají dávnou existenci Nosislavi, náhodné vykopávkové nálezy svědčí o osídlení obce již ve starověku. Ves Nosislav byla povýšena dne 4. 10. 1486 králem Matyášem Korvínem na městečko se všemi výsadami, které spočívaly v udělení obecního znaku, pečeti a konání výročních a týdenních trhů. Na území městečka Nosislav se nacházejí evidované nemovité kulturní památky: nejstarší památkou je katolický kostel sv. Jakuba, který byl přestavěn v době renesance, stojí na místě původní snad již románské stavby. Kostel je obehnán hradbami 4-8m vysokými se střílnami. Druhý kostel v obci, evangelický, vybudovaný v letech 1872 – 76 je v moderním románském slohu. Pozdně gotickou vodní tvrz, dnes č. p. 72 se připomíná již v r. 1371. Z původní jednoposchoďové tvrze se dochovala přízemíní část s arkýřem na severní straně. Z drobných nemovitých památek je třeba se ještě zmínit o kapličce a soše sv. Jana Nepomuckého. V současnosti je obec stále příjemnějším místem pro život. Pořádá se zde každoročně několik desítek kulturních akcí. K dispozici jsou tenisové kurty, fotbalové i dvě volejbalová hřiště, sportovní hala, dětská hřiště, parky, restaurace a mnoho dalších krás.

Převzato z webu městyse Nosislavi

Pařízek Patrik

tajemník sekce Flašinety a mechanické hrací stroje, Praha, ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *